Language of document :

2015 m. birželio 29 d. pareikštas ieškinys byloje DEI / Europos Komisija

(Byla T-352/15)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atėnai, Graikija), atstovaujama advokatų E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, Ch. Tagaras, Ch. Synodinos ir Ε. Salaka

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2015 m. kovo 25 d. Europos Komisijos sprendimą C (2015) 1942 galut. byloje SA.38101, kiek juo pripažįstama, kad Aluminium SA nebuvo suteikta jokia valstybės pagalba, todėl Komisija neturi pradėti SESV 108 straipsnio 2 dalyje numatytos oficialios tyrimo procedūros;

panaikinti 2015 m. kovo 25 d. Europos Komisijos sprendimą C (2015) 1942 galut. byloje SA.38101, kiek juo pripažįstama, kad DEI skundas dėl valstybės pagalbos, pateiktas dėl Graikijos elektros energijos reguliavimo tarnybos (Rythmistiki Archi Energeias) sprendimo Nr. 346/2012 motyvų, prarado dalyką atsižvelgiant į arbitražo teismo sprendimą Nr. 1/2013, ir

priteisti iš Europos Komisijos DEI patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi šešiais pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimu, nes ginčijamas aktas neatitinka procedūrinių reikalavimų, taikomų tokio sprendimo priėmimui.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su tinkamo motyvavimo nebuvimu, prieštaravimu ir pažeista pareiga išnagrinėti visas svarbias teisines ir faktines aplinkybes siekiant įvertinti, ar arbitražiniame susitarime apibrėžti „aiškūs ir objektyvūs kriterijai“, kurie „riboja arbitrų diskreciją“ ir kurie „logiškai lėmė“ tokios galutinės elektros energijos kainos nustatymą.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su akivaizdžia teisės klaida, padaryta aiškinant ir taikant rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančio apdairaus investuotojo kriterijų ir SESV 107 straipsnio 1 dalį ir 108 straipsnio 2 dalį, kiek tai susiję su vertinimu, kad arbitražo teismo sprendime nustatytą elektros energijos kainą „logiškai lėmė teisingai arbitražiniame sprendime nustatyti kriterijai“. Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su akivaizdžia teisės klaida, padaryta aiškinant ir taikant SESV 107 ir 108 straipsnius, kiek tai susiję su vertinimu, kad Komisija neprivalėjo atlikti sudėtingų ekonominių vertinimų, ir susijęs su akivaizdžia teisės klaida bei akivaizdžia faktinių aplinkybių vertinimo klaida, nes Komisija nenagrinėjo esminių klausimų, kad išsiaiškintų, ar buvo suteikta valstybės pagalba.Penktasis ieškinio pagrindas, susijęs su akivaizdžia teisės klaida, padaryta taikant SESV 107 straipsnio 1 dalį ir 108 straipsnio 2 dalį, bei su akivaizdžia faktinių aplinkybių vertinimo klaida, kiek tai susiję su rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančio apdairaus investuotojo principo taikymu.6.    Šeštasis ieškinio pagrindas, susijęs su akivaizdžia teisės klaida, padaryta aiškinant ir taikant SESV 107 

straipsnio 1 dalį, su pareigos pakankamai motyvuoti pažeidimu ir su akivaizdžia faktinių aplinkybių vertinimo klaida, kiek tai susiję su Komisijos sprendimu nevykdyti kitų tyrimų pagal 2012 m. DEI skundą, kaip tai suprantama pagal SESV 108 straipsnio 2 dalį, remiantis tuo, kad jis „prarado dalyką“ atsižvelgiant į priimtą arbitražo teismo sprendimą Nr. 1/2013.

____________