Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 16. června 2011 - Adriaens a další v. Komise

(Věc F-87/10)

"Veřejná služba - Roční úprava odměn a důchodů úředníků a dalších zaměstnanců - Nevydání rozhodnutí ve věci samé"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Stéphane Adriaens (Evere, Belgie) a další (zástupce: M. Casado García-Hirschfeld, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: G. Berscheid a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí žalované o omezení úpravy měsíční mzdy žalobců od července 2009 na zvýšení o 1,85 % v rámci každoroční úpravy odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců na základě nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009, které bylo převzato v jejich výplatních páskách

Výrok usnesení

O žalobě ve věci F-87/10, Adriaens a další v. Komise, není třeba rozhodnout.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 13, 15.1.11, s. 40.