Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 16 iunie 2011 - Adriaens și alții/Comisia

(Cauza F-87/10)

(Funcție publică - Ajustare anuală a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți - Nepronunțare asupra fondului)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Stéphane Adriaens (Evere, Belgia) și alții (reprezentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Berscheid șiD. Martin, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei pârâtei, preluată în fișele de remunerație ale reclamanților, de a limita ajustarea salariului acestora începând cu luna iulie 2009 la o mărire de 1,85 %, în cadrul ajustării anuale a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1269/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009

Dispozitivul

Constată că nu este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei F-87/10, Adriaens și alții/Comisia.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 13, 15.1.11, p. 40.