Language of document : ECLI:EU:F:2011:18

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE EERSTE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

3 maart 2011

Zaak F‑86/10

Charles Dubus

tegen

Europees Parlement

„Minnelijke regeling — Doorhaling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 270 VWEU, van toepassing op het EGA-Verdrag op grond van artikel 106 bis ervan, waarbij Dubus vraagt om nietigverklaring van het op 2 december 2009 bekendgemaakte besluit van het Parlement om hem niet te plaatsen op de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2009 naar de rang AST 4 zijn bevorderd.

Beslissing: Zaak F‑86/10, Dubus/Parlement, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. Partijen zullen de kosten dragen volgens het tussen hen gesloten akkoord.

Samenvatting

Ambtenaren — Beroep — Minnelijke regeling van geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken — Doorhaling in register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69)