Language of document : ECLI:EU:F:2011:18

BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS FÖRSTA AVDELNING

den 3 mars 2011

Mål F-86/10

Charles Dubus

mot

Europaparlamentet

”Förlikning – Avskrivning”

Saken: Talan som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget med stöd av artikel 106a i detta, i vilken Charles Dubus har yrkat att personaldomstolen ska ogiltigförklara parlamentets beslut av den 2 december 2009 att inte ta upp honom i förteckningen över de tjänstemän som befordrats till lönegrad AST 4 i befordringsförfarandet 2009.

Avgörande: Mål F 86/10, Dubus mot parlamentet, avskrivs i personaldomstolens register. Parterna ska bära sina rättegångskostnader enligt inbördes avtal.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning i ett mål vid personaldomstolen – Avskrivning i registret

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 69)