Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 11 iulie 2012 – AI/Curtea de Justiție

(Cauza F-85/10)1

(Funcție publică – Agenți temporari – Concurs intern – Excludere din concurs în urma rezultatului obținut la prima probă scrisă – Reexaminare – Egalitate de tratament – Recalificarea contractului pe perioadă determinată în contract pe durată nedeterminată – Nereînnoire a unui contract de agent temporar pe durată determinată – Acțiune în anulare – Acțiune în despăgubire)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: AI (reprezentanți: inițial M. Erniquin, avocat, ulterior M. Erniquin și L. N’Gapou, avocați)

Pârâtă: Curtea de Justiție (reprezentant: A. V. Placco, agent)

Obiectul

Funcție publică – Pe de o parte, cererea de anulare a deliberărilor comisiei de evaluare cu privire la rezultatele probei de franceză a concursului intern nr. CJ 12/09 și, dacă este cazul, anularea contractelor și a numirilor persoanelor care au reușit acest concurs, precum și, pe de altă parte, cererea de anulare a deciziei de a nu reînnoi contractul de agent temporar al reclamantei și cererea de reparare a prejudiciuluiDispozitivulRespinge acțiunea.AI suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.