Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 5.6.2012 – Chatzidoukakis v. komissio

(Asia F-84/10)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Palkkaus – Perheavustukset – Koulutuslisä – Myöntämisedellytykset – Muualta saatua vastaavaa lisää vastaavan määrän vähentäminen)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Luxemburg) (edustaja: asianajaja V. Christianos)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamies: D. Martin, avustajinaan asianajajat E. Bourtzalas ja E. Antypas)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen komission päätöksen kumoaminen, jossa vähennetään kantajalle myönnettyä koulutuslisää sen vuoksi, että kantajan poika saa jäsenvaltion myöntämää taloudellista tukea apurahan ja lainan muodossa

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Efstratios Chatzidoukakis velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 13, 15.1.2011, s. 39.