Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 5 iunie 2012 – Chatzidoukakis/Comisia

(Cauza F-84/10)1

(Funcție publică – Funcționari – Remunerație – Alocații familiale – Alocaţie şcolară – Condiții de acordare – Deducerea unei alocații de aceeași natură primită din altă parte)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamant: Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Luxemburg) (reprezentant: V. Christianos, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Martin, agent, asistat de E. Bourtzalas și E. Antypas, avocați)

Obiectul cauzei

Anularea deciziei Comisiei de reducere a alocației școlare acordate reclamantului pentru motivul că fiul acestuia primește un ajutor financiar acordat de un stat membru sub forma unei burse și a unui împrumut.

Dispozitivul hotărârii

Respinge acțiunea.

Obligă pe domnul Chatzidoukakis la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1     JO C 13, 15.1.11, p. 39.