Language of document :

24. septembril 2010 esitatud hagi - Dubus versus parlament

(kohtuasi F-86/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Charles Dubus (Tervuren, Belgia) (esindajad: advokaadid E. Boigelot ja S. Woog)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kostja otsus mitte kanda hagejat 2009. aasta edutamise raames palgaastmelt AST 3 palgaastmele AST 4 edutatud ametnike nimekirja.

Hageja nõuded

tühistada parlamendi otsus mitte kanda hagejat 2009. aasta edutamise raames palgaastmelt AST 3 palgaastmele AST 4 edutatud ametnike nimekirja;

selle tühistamise järel võrrelda uuesti hageja teeneid teiste kandidaatide teenetega 2009. aasta edutamise raames ning edutada hageja tagasiulatuvalt palgaastmele AST 4 alates 1. jaanuarist 2009 ja maksta võlgnetavalt töötasult intressi Euroopa Keskpanga poolt põhiliste refinantseerimistehingute jaoks kehtestatud määra alusel, millele on lisatud kaks protsendipunkti;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________