Language of document :

23. septembril 2010 esitatud hagi - Giannakouris versus komisjon

(kohtuasi F-83/10)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Luksemburg) (esindaja: advokaat V. Christianos)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus vähendada hagejale antud õppetoetust, kuna tema tütar saab liikmesriigi antud abi stipendiumi ja laenu vormis.

Hageja nõuded

tühistada esiteks otsus vähendada hagejale makstud "õppetoetust", nagu see tuleneb 2010. aasta veebruari palgatõendist, ning vaidlusalune palgatõend osas, milles see vähendab osaliselt "õppetoetust"; teiseks komisjoni 26. veebruari 2010. aasta otsus, mille vähendati hagejale makstud "õppetoetust" ning hagejalt 770,85 euro suuruse summa kinnipidamine, mis nähtub 2010. aasta märtsi palgatõendist; kolmandaks 2010. aasta märtsi palgatõend, millega vähendati hagejale makstud "õppetoetust" ning mis sisaldab 770,85 euro suuruse summa tagasiulatuvalt kinnipidamist; neljandaks 2010. aasta aprilli ja augusti palgatõendid osas, milles need sisaldavad "õppetoetuse" osalist vähendamist; ning viiendaks komisjoni 9. juuli 2010. aasta otsus, millega jäetakse kaebus otsesõnu rahuldamata;

tagastada hagejale kinnipeetud summad koos intressidega,

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________