Language of document :

Kanne 23.9.2010 - Giannakouris v. komissio

(Asia F-83/10)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Luxemburg) (edustaja: asianajaja V. Christianos)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen komission päätöksen kumoaminen, jolla päätettiin alentaa kantajalle myönnetyn koulutuslisän määrää sillä perusteella, että tämän tytär saa jäsenvaltiolta taloudellista tukea apurahan ja lainan muodossa

Vaatimukset

On ensinnäkin kumottava päätös vähentää kantajalle maksetun koulutuslisän määrää, sellaisena kuin kyseinen päätös ilmenee helmikuun 2010 palkkakuitista, sekä kyseinen palkkakuitti siltä osin kuin sillä vähennetään osittain koulutuslisän määrää; toiseksi on kumottava kantajalle maksetun koulutuslisän vähentämisestä ja kantajaan sovellettavasta 770,85 euron määräisestä pidätyksestä 26.2.2010 tehty komission päätös, joka käy ilmi maaliskuun 2010 palkkakuitista; kolmanneksi on kumottava maaliskuun 2010 palkkakuitti, jolla vähennettiin kantajalle maksetun koulutuslisän määrää ja johon sisältyi 770,85 euron määräinen pidätys; neljänneksi on kumottava kantajan palkkakuitit huhti-elokuulta 2010 siltä osin kuin niihin sisältyi osittainen koulutuslisän vähennys; viidenneksi on kumottava 9.7.2010 tehty komission päätös, jolla nimenomaisesti hylättiin oikaisuvaatimus

kantajalta pidätetyt määrät on korvattava tälle korkoineen

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________