Language of document :

Tožba, vložena 23. septembra 2010 - Giannakouris proti Komisiji

(Zadeva F-83/10)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Luksemburg) (zastopnik: V. Christianos, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o znižanju dodatka za šolanje, odobrenega tožeči stranki, zaradi dejstva, da njegova hči prejema finančno pomoč, ki jo je država članica dodelila v obliki štipendije in posojila.

Predlogi tožeče stranke

Prvič, razglasitev ničnosti odločbe o znižanju "dodatka za šolanje", plačanega tožeči stranki, kot sledi iz plačilnega lista za februar 2010, in zadevnega plačilnega lista, ker delno znižuje "dodatek za šolanje"; drugič, razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 26. februarja 2010 o znižanju "dodatka za šolanje", plačanega tožeči stranki, in o odtegljaju, navedenem na plačilnem listu za marec 2010, zneska 770,85 EUR na ta dodatek; tretjič, razglasitev ničnosti plačilnega lista za marec 2010, s katerim je znižan "dodatek za šolanje", plačan tožeči stranki, in ki vsebuje retroaktivni odtegljaj zneska 770,85 EUR; četrtič, razglasitev ničnosti plačilnih listov od aprila do avgusta 2010, ker vsebujejo delno znižanje "dodatka za šolanje"; petič, razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 9. julija 2010, s katero je bila pritožba izrecno zavrnjena;

tožeči stranki naj se povrnejo odtegnjeni zneski skupaj z obrestmi;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________