Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-3 ta' Marzu 2011 - Dubus vs Il-Parlament

(Kawża F-86/10)1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża, wara ftehim bonarju.

____________

1 - ĠU C 317, 20.11.10, p. 49.