Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 23 martie 2020 – Finanzamt Kiel/Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

(Cauza C-141/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Pârât și recurent: Finanzamt Kiel

Reclamantă și intimată în recurs: Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

Întrebările preliminare

Articolul 4 alineatul (4) al doilea paragraf coroborat cu articolul 21 punctul 1 litera (a) și cu punctul 3 din Directiva 77/388/CEE1 trebuie să fie interpretate în sensul că permit unui stat membru să desemneze ca persoană impozabilă în locul grupului TVA (al unității fiscale) un membru al grupului TVA (organizația-umbrelă)?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare: Articolul 4 alineatul (4) al doilea paragraf coroborat cu punctul 21 alineatul 1 litera (a) și punctul 3 din Directiva 77/388/CEE pot fi invocate în această privință?

Atunci când este efectuată aprecierea prevăzută la punctul 46 din Hotărârea Larentia + Minerva2 privind aspectul dacă cerința integrării financiare prevăzută la articolul 2 alineatul (2) punctul 2 prima teză din Legea privind impozitul pe cifra de afaceri constituie o măsură permisă, care este necesară și adecvată pentru realizarea obiectivelor de prevenire a practicilor sau a comportamentelor abuzive ori combaterea fraudei sau a evaziunii fiscale, trebuie utilizat un criteriu mai strict sau unul mai generos?

Dispozițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) și la articolul 4 alineatul (4) primul paragraf din Directiva 77/388/CEE trebuie interpretate în sensul că: 1) interpretarea Directiva 77/388/CEE trebuie să fie interpretate în sensul că permit unui stat membru să considere, prin standardizare, că o persoană nu este independentă în sensul articolului 4 alineatul (1) din Directiva 77/388/CEE, în cazul în care această persoană este integrată din punct de vedere financiar, economic și organizațional în întreprinderea unui alt întreprinzător (organizație-umbrelă), astfel încât organizația-umbrelă își poate pune în aplicare voința față de această persoană, împiedicând astfel formarea unei voințe diferite a persoanei?

____________

1 A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri (JO 1977, L 145, p. 1).

2 Hotărârea Curții din 16 iulie 2015 (C-108/14 și C-109/14, EU:C:2015:496).