Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 3 december 2012 – de Bruin / EIT

(Zaak F- 80/12)1

Procestaal: Engels

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

____________

1    PB C 319 van 20/10/12, blz. 18.