Language of document :

Žaloba podaná dne 27. července 2012 – ZZ v. Rada

(Věc F-81/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nepovýšit žalobce do platové třídy AD 12 za hodnotící období 2010 a 2011.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí OOJ nepovýšit žalobce do platové třídy AD 12 za hodnotící období 2010;

zrušit rozhodnutí OOJ nepovýšit žalobce do platové třídy AD 12 za hodnotící období 2011;

v nezbytném rozsahu zrušit rozhodnutí ze dne 18. dubna 2012 o zamítnutí stížností podaných proti rozhodnutím nepovýšit žalobce do platové třídy AD 12 za hodnotící období 2010 a 2011;

uložit Radě náhradu nákladů řízení.