Language of document :

Sag anlagt den 27. juli 2012 – ZZ mod Rådet

(Sag F-81/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelserne om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 12 i forfremmelsesårene 2010 og 2011.

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 12 i forfremmelsesåret 2010 annulleres.

Ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at forfremme ham til lønklasse AD 12 i forfremmelsesåret 2011 annulleres.

Om fornødent annulleres afslaget af 18. april 2012 på klagerne over afgørelserne om ikke at forfremme ham til lønklasse AD 12 i forfremmelsesårene 2010 og 2011.

Rådet for den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.