Language of document :

Žaloba podaná 27. júla 2012 – ZZ/Rada

(vec F-81/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí nepovýšiť žalobcu do platovej triedy AD 12 pri povyšovaní za rok 2010 a 2011

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu nepovýšiť žalobcu do platovej triedy AD 12 pri povyšovaní za rok 2010,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu nepovýšiť žalobcu do platovej triedy AD 12 pri povyšovaní za rok 2011,

ak je potrebné, zrušiť rozhodnutie z 18. apríla 2012 o zamietnutí sťažností proti rozhodnutiam nepovýšiť ho do platovej triedy AD 12 pri povyšovaní za rok 2012 a 2011,

zaviazať Radu na náhradu trov konania.