Language of document :

Kanne 26.7.2012 – ZZ v. EIT

(Asia F-80/12)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja päätettiin siirtää toiseen toimeen

Vaatimukset

On kumottava päätös, jolla kantaja nimitettiin neuvonantajaksi ja joka annettiin hänelle tiedoksi 16.9.2011 ja vahvistettiin 6.10.2011 hänelle toimitetussa työnkuvauksessa;

tarvittaessa on kumottava implisiittinen päätös hylätä kantajan 16.12.2011 tekemä valitus;

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.