Language of document :

Beroep ingesteld op 26 juli 2012 – ZZ / EIT

(Zaak F-80/12)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: L. Levi, A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker een andere post toe te wijzen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit om verzoeker aan te stellen als adviseur, zoals dat aan hem is bekendgemaakt op 16 september 2011 en is bevestigd bij zijn bijgewerkte functieomschrijving, waarvan hem op 6 oktober 2011 kennis is gegeven;

voor zover nodig, nietigverklaring van het stilzwijgend besluit tot afwijzing van verzoekers klacht van 16 december 2011;

verwijzing van de verwerende partij in alle kosten.