Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. září 2013 – CN v. Rada

(Věc F-84/12)1

„Veřejná služba – Článek 78 služebního řádu – Výbor pro otázky invalidity – Lékařská zpráva – Zdravotní údaje psychiatrického nebo psychologického charakteru – Lékařské tajemství – Přístupnost – Žaloba na neplatnost – Žaloba na náhradu škody“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: CN (Brumath, Francie) (zástupce: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: J. Herrmann a B. Bauer, zmocněnci)Předmět věciNávrh na zrušení rozhodnutí, kterým byl žalobci zamítnut přímý přístup k závěrečné zprávě obsahující závěry výboru pro otázky invalidity a přístup k diagnóze třetího lékaře tohoto výboru Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.CN ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.