Language of document :

Presuda Službeničkog suda (sudac pojedinac) od 18. prosinca 2015. – De Nicola protiv EIB-a

(predmet F-82/12)1

(Javna služba – Osoblje EIB-a – Ocjena – Novo izvješće o ocjeni za 2007. – Nezakonitost odluke žalbenog odbora – Odbijanje promaknuća - Obustava postupka)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (zastupnik: L. Isola, odvjetnik)

Tuženik: Europska investicijska banka EIB (zastupnici: G. Nuvoli i F. Martin, agenti, A. Dal Ferro, odvjetnik)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke žalbenog odbora kojom se odbija žalba koju je tužitelj podnio protiv rezultata druge sveukupne ocjene njegova radnog učinka tijekom 2007. godine.

Izreka presude

Poništava se odluka žalbenog odbora Europske investicijske banke od 15. siječnja 2012.

Obustavlja se postupak odlučivanja o zahtjevima za poništenje novog izvješća o ocjeni za 2007. godinu.

Tužba se u preostalom dijelu odbija.

Europska investicijska banka snosi vlastite troškove te joj se nalaže snošenje troškova C. De Nicole.

____________

1 SL C 319, 20. 10. 2012., str. 18.