Language of document :

Civildienesta tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2015. gada 18. decembra spriedums – De Nicola/EIB

(lieta F-82/12) 1

Civildienests – EIB personāls – Novērtēšana – Jauns 2007. gada novērtējuma ziņojums – Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmuma prettiesiskums – Atteikums paaugstināt amatā – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Tiesvedības valoda  itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburga) (pārstāvis  L. Isola, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka (pārstāvji – G. Nuvoli, F. Martin un A. Dal Ferro, avocat)

Priekšmets

Prasība atcelt Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmumu, ar ko ir noraidīta prasītāja sūdzība, kuru viņš bija iesniedzis par otrā vispārējā viņa snieguma vērtējuma 2007. gadā rezultātiem

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Investīciju bankas Pārsūdzību izskatīšanas komitejas 2012. gada 15. februāra lēmumu atcelt;

par prasījumiem atcelt jauno novērtējuma ziņojumu attiecībā uz 2007. gadu nelemt;

prasību pārējā daļā noraidīt;

Eiropas Investīciju banka sedz savus un atlīdzina C. De Nicola tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 319, 20.10.2012., 18. lpp.