Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (judecător unic) din 18 decembrie 2015 - De Nicola/BEI

(Cauza F-82/12)1

(Funcţie publică - Personalul BEI - Evaluare - Nou raport de evaluare 2007 - Nelegalitatea deciziei comitetului pentru recursuri - Refuzul promovării - Nepronunțare asupra fondului)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (reprezentant: L. Isola, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții (BEI) (reprezentanți: G. Nuvoli și F. Martin, agenți, A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei comitetului pentru recursuri prin care s-a respins recursul reclamantului introdus împotriva rezultatului celei de a doua evaluări globale a performanței sale în anul 2007

Dispozitivul

Anulează decizia comitetului pentru recursuri al Băncii Europene de Investiții din 15 februarie 2012.

Nu este necesară pronunțarea cu privire la concluziile în anularea noului raport de evaluare privind anul 2009.

Respinge în rest cererea.

Banca Europeană de Investiții suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de domnul De Nicola.

____________

1 JO C 319, 20.10.2012, p. 18.