Language of document : ECLI:EU:F:2015:166

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (μονομελές)

της 18ης Δεκεμβρίου 2015

Υπόθεση F‑82/12

Carlo De Nicola

κατά

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

«Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της ΕΤΕπ — Αξιολόγηση — Έκθεση αξιολογήσεως 2007 — Παράνομη απόφαση της επιτροπής ενστάσεων — Άρνηση προαγωγής — Κατάργηση της δίκης»

Αντικείμενο:      Προσφυγή-αγωγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, με την οποία ο C. De Nicola ζητεί, ιδίως, πρώτον, την ακύρωση της αποφάσεως της επιτροπής ενστάσεων (στο εξής: επιτροπή ενστάσεων) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ ή στο εξής: Τράπεζα) της 15ης Φεβρουαρίου 2012 περί απορρίψεως της ενστάσεώς του κατά της νέας αξιολογήσεως της αποδόσεώς του κατά το 2007, νέας αξιολογήσεως που προέκυψε από την ακύρωση της εκθέσεως αξιολογήσεως για το 2007 και την ακύρωση της αποφάσεως περί μη προαγωγής του με απόφαση του Δικαστηρίου ΔΔ της 8ης Μαρτίου 2011, De Nicola κατά ΕΤΕπ (F-59/09, ΕU:F:2011:19, που αναιρέθηκε εν μέρει με την απόφαση της 16ης Σεπτεμβρίου 2013, De Nicola κατά ΕΤΕπ (T-264/11 P, ΕU:T:2013:461), δεύτερον, την ακύρωση της νέας εκθέσεως αξιολογήσεως 2007 και «όλων των συναφών, συνακόλουθων ή προηγηθεισών πράξεων», τρίτον, την ακύρωση των αποφάσεων προαγωγών της 29ης Απριλίου 2008 των σχετικών με την περίοδο αξιολογήσεως 2007 και, τέταρτον, να υποχρεωθεί η ΕΤΕπ στην ανασύσταση της σταδιοδρομίας του καθώς και στην καταβολή αποζημιώσεως προς αποκατάσταση της υλικής ζημίας και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης τις οποίες ο προσφεύγων-ενάγων θεωρεί ότι υπέστη.

Απόφαση:      Η απόφαση της επιτροπής ενστάσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων της 15ης Φεβρουαρίου 2012 ακυρώνεται. Παρέλκει η απόφανση επί των αιτημάτων ακυρώσεως της νέας εκθέσεως αξιολογήσεως για το 2007. Η προσφυγή-αγωγή απορρίπτεται κατά τα λοιπά. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων φέρει τα δικαστικά έξοδά της και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα του C. De Nicola.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι — Υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων — Βαθμολογία — Έκθεση αξιολογήσεως — Αμφισβήτηση ενώπιον της επιτροπής ενστάσεων της Τράπεζας — Περιεχόμενο του ελέγχου

(Κανονισμός του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, άρθρο 22)

2.      Υπαλληλικές προσφυγές — Υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων — Ακυρωτική απόφαση — Αποτελέσματα — Υποχρέωση λήψεως μέτρων εκτελέσεως — Απόφαση περί ακυρώσεως αποφάσεως της επιτροπής ενστάσεων σχετικά με έκθεση αξιολογήσεως — Υποχρέωση της Τράπεζας να υποβάλει εκ νέου στην εν λόγω επιτροπή την αμφισβήτηση που διατύπωσε ο ενιστάμενος

(Άρθρο 266 ΣΛΕΕ)

1.      Η δυνατότητα που διαθέτει η επιτροπή ενστάσεων, η οποία έχει συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για θέματα αξιολογήσεως των μελών του προσωπικού, να ακυρώνει κάθε κρίση που περιέχεται στην έκθεση αξιολογήσεως υπαλλήλου της Τράπεζας συνεπάγεται ότι η εν λόγω επιτροπή είναι αρμόδια να επανεξετάζει το βάσιμο εκάστης των κρίσεων αυτών προτού την ακυρώσει. Το περιεχόμενο της αρμοδιότητας αυτής υπερβαίνει συνεπώς σαφώς εκείνο της εξουσίας που συνίσταται απλώς στον έλεγχο της νομιμότητας και στην ακύρωση του διατακτικού μιας πράξεως, στον βαθμό που περικλείει τη δυνατότητα ακυρώσεως ακόμη και των λόγων που δικαιολογούν την υιοθέτηση του διατακτικού της, ανεξάρτητα από τη σημασία που έχουν στην όλη οικονομία της αιτιολογίας της εν λόγω πράξεως. Αυτή η εξουσία συνολικού ελέγχου που διαθέτει η επιτροπή ενστάσεων επιβεβαιώνεται από την αρμοδιότητα που της αναγνωρίζεται ρητώς να τροποποιεί την τελική αξιολόγηση των προσόντων που αποτελεί το αποτέλεσμα της συνολικής αξιολογήσεως της αποδόσεως του ενισταμένου. Συγκεκριμένα, τροποποίηση της βαθμολογίας του ενδιαφερομένου συνεπάγεται ότι η επιτροπή αυτή ελέγχει λεπτομερώς το σύνολο των εκτιμήσεων των προσόντων που περιέχονται στην προσβαλλόμενη έκθεση όσον αφορά την ύπαρξη ενδεχόμενης πλάνης εκτιμήσεως, σχετικά με πραγματικά ή νομικά ζητήματα, και ότι δύναται, ενδεχομένως, να υποκαταστήσει τον αξιολογητή και να προβεί σε νέα εκτίμηση των προσόντων αυτών.

Εν κατακλείδι, η επιτροπή ενστάσεων οφείλει να ασκεί πλήρη έλεγχο επί της εκθέσεως αξιολογήσεως που της υποβάλλεται, όσον αφορά το βάσιμο εκάστης των κρίσεων που περιέχονται στην έκθεση αυτή, ο δε έλεγχός της δεν περιορίζεται στην εξακρίβωση της υπάρξεως πρόδηλης πλάνης εκτιμήσεως.

(βλ. σκέψεις 47 έως 49)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: αποφάσεις της 27ης Απριλίου 2012, De Nicola κατά ΕΤΕπ, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, σκέψη 41, και της 16ης Σεπτεμβρίου 2013, De Nicola κατά ΕΤΕπ, T‑618/11 P, EU:T:2013:479

2.      Λαμβανομένου υπόψη του περιεχομένου των διατάξεων περί της αρμοδιότητας της επιτροπής ενστάσεων που έχει συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για θέματα αξιολογήσεως των μελών του προσωπικού, η ακύρωση, από τον δικαστή της Ένωσης, αποφάσεως της εν λόγω επιτροπής δύναται να παράσχει, σε διοικητικό επίπεδο, στον ενιστάμενο ενώπιον της εν λόγω επιτροπής πλεονέκτημα και να επιβάλει, κατά συνέπεια, στην Τράπεζα την υποχρέωση να υποβάλει εκ νέου στην επιτροπή ενστάσεων την αμφισβήτηση που διατύπωσε ο εν λόγω ενιστάμενος, ούτως ώστε να μπορέσει η επιτροπή ενστάσεων να αποφανθεί ορθώς και ασκώντας πλήρως τις εξουσίες της επί της επίμαχης εκθέσεως αξιολογήσεως.

(βλ. σκέψη 65)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: διάταξη της 21ης Σεπτεμβρίου 2015, De Nicola κατά ΕΤΕπ, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, σκέψη 40