Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. veljače 2021. uputio Nejvyšší soud České republiky (Češka Republika) – RegioJet a. s.

(predmet C-57/21)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Nejvyšší soud České republiky

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: České dráhy, a.s.

Druge stranke u postupku: RegioJet a. s., Česká republika – Ministerstvo dopravy

Prethodna pitanja

1.    Je li u skladu s tumačenjem članka 5. stavka 1. Direktive 2014/104/EU1 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o određenim pravilima kojima se uređuju postupci za naknadu štete prema nacionalnom pravu za kršenje odredaba prava tržišnog natjecanja država članica i Europske unije (u daljnjem tekstu: Direktiva) postupak u kojem sud odlučuje o nalaganju otkrivanja dokaza, iako se istodobno pred Komisijom vodi postupak za donošenje odluke u skladu s Poglavljem III. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/20032 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (u daljnjem tekstu: Uredba) zbog čega sud na temelju toga prekida postupak za naknadu štete prouzročene povredom odredbi prava tržišnog natjecanja?

2.    Protivi li se tumačenju članka 6. stavka 5. točke (a) i članka 6. stavka 9. Direktive nacionalni propis kojim se ograničava otkrivanje svih informacija koje su dostavljene u okviru postupka na zahtjev tijela nadležnog za tržišno natjecanje, uključujući informacije koje je sudionik u postupku dužan obrađivati i pohranjivati (ili ih obrađuje i pohranjuje) na temelju drugih zakonskih odredbi, neovisno o postupku zbog povrede prava tržišnog natjecanja?

3.    Može li se okončanjem postupka na drugi način u smislu članka 6. stavka 5. Direktive smatrati i situacija u kojoj je nacionalno tijelo nadležno za tržišno natjecanje prekinulo postupak čim je Komisija pokrenula postupak za donošenje odluke sukladno Poglavlju III. Uredbe?

4.    S obzirom na funkciju i ciljeve Direktive, je li u skladu s člankom 5. stavkom 1. u vezi s člankom 6. stavkom 5. Direktive postupak u kojem nacionalni sud primjenjuje po analogiji nacionalni propis kojim se prenosi članak 6. stavak 7. Direktive na kategoriju informacija kao što su one iz članka 6. stavka 5. Direktive, odnosno donosi odluku o otkrivanju dokaza pod uvjetom da će se pitanjem obuhvaćaju li dokazni materijali informacije koje je posebno za postupak tijela nadležnog za tržišno natjecanje pripremila fizička ili pravna osoba (u smislu članka 6. stavka 5. [točke (a)] Direktive) sud baviti tek nakon otkrivanja tih dokaza?

5.    U slučaju potvrdnog odgovora na prethodno navedeno pitanje, treba li članak 5. stavak 4. Direktive tumačiti na način da djelotvorne mjere zaštite povjerljivih informacija koje primjenjuje sud mogu dovesti do isključenja uvida tužitelja ili drugih sudionika u postupku i njihovih zastupnika u otkrivene dokaze prije nego što sud konačno odluči o tome jesu li otkriveni dokazi ili neki od njih obuhvaćeni kategorijom dokaza iz članka 6. stavka 5. točke (a) Direktive?

____________

1 SL 2014., L 349, str. 1.

2 SL 2003., L 1, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str. 165.)