Language of document :

2021 m. kovo 25 d. Kúria (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FAWKES Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Byla C-187/21)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Kúria

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: FAWKES Kft.

Atsakovė: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Nacionalinio mokesčių ir muitų administratoriaus apeliacinė taryba)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą1 , 30 straipsnio 2 dalies a ir b punktai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos muitine verte gali ir turi būti laikomos tik tos vertės, kurios nurodytos duomenų bazėje, sukurtoje pačios valstybės narės muitinės atliekant muitinės formalumus?

2.    Jei atsakymas į pirmąjį prejudicinį klausimą būtų neigiamas, ar norint nustatyti muitinę vertę pagal šio 30 straipsnio 2 dalies a ir b punktus, reikia kreiptis į kitų valstybių narių muitines, kad būtų galima sužinoti jų duomenų bazėse esančių panašių prekių muitinę vertę, ir / ar reikia vykdyti užklausą Bendrijos duomenų bazėje ir gauti joje nurodytas muitines vertes?

3.    Ar Reglamento Nr. 2913/92 30 straipsnio 2 dalies a ir b punktus galima aiškinti taip, kad siekiant nustatyti muitinę vertę, negalima atsižvelgti į sandorio vertes, kurias sandoriams nustatė pats muitinės formalumus vykdantis asmuo, net jei jų neginčijo nei nacionalinė muitinė, nei kitų valstybių narių nacionalinės institucijos?

4.    Ar Reglamento Nr. 2913/92 30 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nustatytas tuo paties arba maždaug to paties momento reikalavimas turi būti aiškinamas taip, kad jis gali būti ribojamas +/- 45 dienų laikotarpiui prieš ir po muitinės įforminimo?

____________

1 OL L 302, 1992, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 4 t., p. 307.