Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilos Landgericht Köln (Nemčija) 19. marca 2021 – EF/Deutsche Lufthansa AG

(Zadeva C-172/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Köln

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: EF

Tožena stranka: Deutsche Lufthansa AG

Vprašanji za predhodno odločanje:

1.    Ali gre pri tarifi za podjetja, ki je glede na običajno tarifo ugodnejša (v obravnavanem primeru 152,00 EUR namesto 169,00 EUR), in ki temelji na okvirnem dogovoru med letalskim prevoznikom in drugim podjetjem ter jo je mogoče rezervirati le za poslovna potovanja sodelavcev zadevnega podjetja, za znižano tarifo v smislu prvega stavka člena 3(3) Uredbe (ES) št. 261/20041 , ki ni neposredno ali posredno na voljo širši javnosti?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali pri taki tarifi za podjetja tudi ne gre za program zvestega potnika ali drug komercialni program letalskega prevoznika ali organizatorja potovanja v smislu drugega stavka člena 3(3) Uredbe (ES) št. 261/2004?

____________

1 Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL 2004, L 46, str. 1).