Language of document :

2012 m. birželio 26 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Ciora prieš Komisiją

(Byla F-11/12)

Proceso kalba: rumunų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.