Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 26 juni 2012 – Ciora / Commissie

(Zaak F-11/12)

Procestaal: Roemeens

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

____________