Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 26 czerwca 2012 r. – Ciora przeciwko Komisji

(Sprawa F-11/12)

Język postępowania: rumuński

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

____________