Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 26. junija 2012 – Ciora proti Komisiji

(Zadeva F-11/12)

Jezik postopka: romunščina

Predsednica drugega senata je odredila izbris zadeve.

____________

____________