Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 19.3.2013 – Infante García-Consuegra v. komissio

(Asia F-10/12)1

(Henkilöstö – Palkkaus – Päiväraha – Siirtäminen toisiin tehtäviin – Päivärahan myötäminen – Virkamies, joka omistaa asunnon uudessa asemapaikassa – Näyttö siitä, että väliaikaisesta sijoittumisesta uudelle asemapaikalle on aiheutunut kustannuksia)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: José Joaquín Infante García-Consuegra (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Komission päätöstä, jolla evätään päivärahan myöntäminen kantajalle, koskeva kumoamisvaatimus.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja puolesta José Joaquín Infante García-Consuegran oikeudenkäyntikuluja.

José Joaquín Infante García-Consuegra vastaa puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

____________

1 EUVL C 65, 3.3.2012, s. 29.