Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 19. marta spriedums – Infante García-Consuegra/Komisija

(lieta F-10/12) 1

Civildienests – Atalgojums – Dienas nauda – Pārcelšana citā amatā – Dienas naudas piešķiršana – Ierēdnis, kam pieder mājoklis jaunajā dienesta vietā – Pierādījums par izmaksu, kas saistītas ar pagaidu iekārtošanos jaunajā dienesta vietā, segšanu

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: José Joaquín Infante García-Consuegra (pārstāvis S. Pappas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un D. Martin)PriekšmetsCivildienests – Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru prasītājam atteikts piešķirt dienas nauduRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;Eiropas Komisija sedz savus un atlīdzina pusi no J. J. Infante García-Consuegra tiesāšanās izdevumiem;J. J. Infante García-Consuegra sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem.