Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio 19.6.2013 – BY v. EASA

(Asia F-8/12)1

(EASA:n henkilöstö – Väliaikainen toimihenkilö – Epäpätevyyteen perustuva irtisanominen – Huolenpitovelvollisuus – Muu kuin ammatillisiin vaikeuksiin perustuva syy – Henkinen ahdistelu – Sairaus – Vahingonkorvaus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: BY (Lasne, Belgia) (edustaja: avocat B.-H. Vincent)

Vastaaja: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (asiamies: F. Manuhutu, avustajinaan avocat D. Waelbroeck ja avocat A. Duron)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajan irtisanomista koskevan päätöksen kumoaminen ja irtisanomisella sekä väitetyllä ahdistelulla aiheutetun vahingon korvaaminen.

Tuomiolauselma

Euroopan lentoturvallisuusvirasto velvoitetaan maksamaan BY:lle tälle juuri ennen irtisanomista maksetun nettopalkan suuruinen määrä yhdeksältä kuukaudelta.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan lentoturvallisuusvirasto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan BY:n oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 65, 3.3.2012, s. 28.