Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 19-i ítélete – BY kontra AESA

(F-8/12. sz. ügy)1

(Az AESA személyzete – Ideiglenes alkalmazott – Szakmai alkalmatlanság miatti elbocsátás – Gondoskodási kötelezettség – A szakmai nehézségeken kívül eső ok – Lelki zaklatás – Betegség – Kártérítés)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: BY (Lasne, Belgium) (képviselő: B.-H. Vincent ügyvéd)

Alperes: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (AESA) (képviselők: F. Manuhutu meghatalmazott, segítői: D. Waelbroeck és A. Duron ügyvédek)

Az ügy tárgya

A felperes elbocsátásáról szóló határozat megsemmisítése iránti kérelem, valamint az ezen elbocsátás és állítólagos zaklatás miatt állítólag őt ért kár megtérítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék arra kötelezi az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget, hogy fizessen meg a BY-nek az elbocsátását megelőző napon kapott nettó díjazása kilenc hónapra eső részének megfelelő összeget.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség viseli saját költségeit és a BY részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 65., 2012.3.3., 28. o.