Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 26.6.2013 – Di Prospero v. komissio

(asia F-12/12)1

(Henkilöstö – Nimitys – Kilpailussa hyväksytyksi tuleminen sen jälkeen, kun kantaja on kutsuttu kilpailuun tuomion täytäntöönpanemiseksi – Palkkaluokkaan nimittäminen taannehtivin vaikutuksin)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Rita Di Prospero (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajaja S. Rodrigues, asianajaja A. Blot ja asianajaja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission implisiittisen päätöksen, jolla on hylätty kantajan vaatimus hänen luokittelemisestaan palkkaluokkaan AD 11 taannehtivasti 1.1.2010 lukien, kumoamisvaatimus ja väitetysti aiheutuneen vahingon korvausvaatimus.

Tuomiolauselma

Euroopan komission 18.10.2011 tekemä päätös, jolla on hylätty Rita Di Prosperon vaatimus hänen luokittelemisestaan palkkaluokkaan AD 11 1.1.2010 lukien, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Rita di Prosperon oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 138, 12.5.2012, s. 32.