Language of document :

Kanne 20.1.2012 – ZZ v. parlamentti

(Asia F-9/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat L. Lévi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kanne, jossa vaaditaan Euroopan parlamentin velvoittamista korvaamaan kantajalle hänen varallaololuettelonsa hallinnoinnissa tapahtuneiden virheiden johdosta väitetysti aiheutunut aineellinen vahinko ja henkinen kärsimys

Vaatimukset

On todettava, että parlamentille on syntynyt sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu virheistä, joita kantajan varallaololuettelon hallinnoinnissa on tapahtunut

On myönnettävä korvaus kantajalle aiheutuneesta aineellisesta vahingosta, jonka suuruudeksi on arvioitu vuoden 2003 joulukuun ja vuoden 2011 joulukuun välisen jakson osalta 749 449,3 euroa sekä eläkemaksut; tämän jakson jälkeisen jakson osalta ja siihen asti, kunnes kantaja saavuttaa lakisääteisen vanhuuseläkeiän, kantajalle on maksettava kuukausittain nettosummat, joiden määrät vastaavat ura-alueen AD virkamiehille vahvistettuja palkkoja siten, että alkupalkaksi katsotaan palkkaluokan AD 9, palkkatason 2 toisen vuoden palkka, ja siten, että otetaan huomioon saman palkkaluokan virkamiehen tavanomainen urakehitys, täydennettynä sairausvakuutusmaksuilla. Kaikkiin näihin summiin on lisättävä Euroopan keskuspankin korkokannan mukainen viivästyskorko korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä.

Kantajalle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä on maksettava korvaus, jonka suuruudeksi on arvioitu 70 000 euroa

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.