Language of document :

2012. január 20–án benyújtott kereset – ZZ kontra Parlament

(F-9/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: L. Lévi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

Az Európai Parlament arra kötelezése iránti kérelem, hogy térítse meg az általa a tartaléklistája kezelésében elkövetett hibák miatt a felperest állítólag ért vagyoni és nem vagyoni kárt.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a Parlament szerződésen kívüli felelősségét a tartaléklistája kezelésében elkövetett hibák miatt;

a Közszolgálati Törvényszék ítéljen meg a felperesnek 749 449,3 euróra becsült vagyoni kártérítést a 2003 decemberétől 2011 decemberéig terjedő időszakra, a nyugdíjpénztári befizetésekkel együtt, továbbá az ez utóbbi időponttól a jogszabály szerinti nyugdíjkorhatár eléréséig terjedő időszakra az AD csoportba tartozó tisztviselőkre az AD 9 besorolási fokozat második fizetési fokozatának második évétől kezdődően megállapított díjazásnak megfelelő havi nettó összeget, az e fokozatba tartozó tisztviselők rendes előmenetelével számolva, az egészségbiztosításba fizetendő megfelelő járulékokkal együtt, valamint ezen összegek után az Európai Központi Bank kamatlábánál két százalékponttal magasabb mértékű késedelmi kamatot;

a Közszolgálati Törvényszék ítéljen meg a felperesnek 70 000 euró nem vagyoni kártérítést;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Parlamentet a költségek viselésére.