Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 20. janvārī – ZZ/Parlaments

(lieta F-9/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvji – L. Lévi un M. Vandenbussche, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt materiālos zaudējumus un morālo kaitējumu, kas prasītājai esot nodarīts, pieļaujot kļūdas rezerves saraksta pārvaldībā

Prasītājas prasījumi:

atzīt Parlamenta ārpuslīgumisko atbildību par rezerves saraksta pārvaldībā pieļautajām kļūdām;

atlīdzināt materiālos zaudējumus, ko prasītāja par laikposmu no 2003. gada decembra līdz 2011. gada decembrim vērtē EUR 749 449,3 apmērā, tam pieskaitot iemaksas pensiju fondā, un par vēlāku laikposmu līdz likumā paredzētajam pensionēšanās vecumam ik mēnesi izmaksāt neto naudas summu, kas atbilst algai, kas paredzēta ierēdņiem AD 9 pakāpes 2. līmeņa otrajā gadā, ievērojot šīs pakāpes ierēdņu normālu karjeras attīstību, kam pieskaitītas atbilstošās iemaksas veselības apdrošināšanas fondā. Visam pieskaitīt nokavējuma procentus saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas likmi, kurai pieskaitīti 2 procenti;

atlīdzināt prasītājai nodarīto morālo kaitējumu, kas aprēķināts EUR 70 000 apmērā;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.