Language of document :

Tožba, vložena 20. januarja 2012 – ZZ proti Parlamentu

(Zadeva F-9/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: L. Lévi, M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Predlog, naj se Evropskemu parlamentu naloži plačilo odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki naj bi jo utrpela tožeča stranka zaradi kršitev, storjenih ob upravljanju rezervnega seznama Evropskega parlamenta.

Predlogi tožeče stranke

–    Ugotovi naj se nepogodbena odgovornost Parlamenta za kršitve, storjene ob upravljanju njegovega rezervnega seznama;

–    tožeči stranki naj se plača odškodnina za premoženjsko škodo, ocenjena na 749.449,3 EUR za obdobje od decembra 2003 do decembra 2011, prispevki za pokojninsko zavarovanje in za prihodnje obdobje do dosežene zakonske starostne meje za upokojitev mesečno plačilo neto zneskov, ki ustrezajo plačam uradnikov iz funkcionalne skupine AD – izhajajoč iz naziva AD 9, razred 2, drugo leto, ob upoštevanju običajne kariere uradnika istega razreda – skupaj z ustreznimi prispevki za zdravstveno zavarovanje. Vse zneske je treba povišati za zamudne obresti po stopnji Evropske centralne banke, povišani za dve točki;

–    tožeči stranki naj se plača odškodnina za nepremoženjsko škodo, ocenjeno na 70.000 EUR;

–    Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.