Language of document :

Talan väckt den 20 januari 2012 – ZZ mot parlamentet

(Mål F-9/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Lévi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om att Europaparlamentet ska förpliktas att utge ersättning för den ideella och materiella skada som sökanden påstås ha lidit till följd av fel som har begåtts vid behandlingen av Europaparlamentets reservlista.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att parlamentet har ådragit sig utomobligatoriskt skadeståndsansvar för de fel som begåtts vid behandlingen av dess reservlista,

utdöma ersättning för sökandens materiella skada, vilken beräknas uppgå till dels 749 449,3 euro plus pensionsfonder för perioden december 2003 till december 2011, dels månatliga utbetalningar av nettobelopp som motsvarar fastställd lön för tjänstemän med AD-grad, från lönegrad AD 9, löneklass 2, andra året med beaktande av en normal karriär för en tjänsteman i samma grad för resterande period fram till lagstadgad pensionsålder, kompletterat av motsvarande inbetalningar till sjukkassan – jämte dröjsmålsränta med den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar med tillägg av 2 procentenheter,

utdöma ersättning för sökandens ideella skada, vilken beräknas uppgå till 70 000 euro, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.