Language of document :

Žaloba podaná dne 27. ledna 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-12/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení implicitního rozhodnutí Komise, kterým byl zamítnut návrh žalobkyně směřující k jejímu zařazení do platové třídy AD 11 se zpětným účinkem ke dni 1. ledna 2010 a náhradu újmy, kterou údajně žalobkyně utrpěla.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí přijaté dne 18. října 2011, kterým bylo zamítnuto nové zařazení žalobkyně do platové třídy AD 11 od 1. ledna 2010;

nahradit morální újmu, kterou žalobkyně utrpěla, jejíž náhrada je stanovena ve výši 22.000 eur;

podpůrně, nahradit majetkovou újmu, kterou žalobkyně utrpěla ve výši 11.742,48 eur za rok 2010, a dále za následující období do vydání rozsudku v této věci, paušální částku navýšenou o kompenzační úroky a úroky z prodlení v zákonné výši, kterou je třeba vypočíst a připojit k první celkové paušální částce, která vyplývá z posouzení náhrady druhé složky majetkové újmy provedeného Tribunálem a pro jejíž výši lze jako výchozí bod předběžně použít částku ve výši 120.000 eur;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.