Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 23. janvārī – ZZ/Komisija

(lieta F-10/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – S. A. Pappas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru prasītājam atteikts piešķirt dienas naudu

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2011. gada 24. maija lēmumu un tiešo lēmumu noraidīt prasītāja 2011. gada 24. oktobra sūdzību, kā arī piespriest Komisijai izmaksāt dienas naudu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.