Language of document :

Beroep ingesteld op 23 januari 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-10/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: S. A. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende weigering om verzoeker de dagvergoeding toe te kennen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 24 mei 2011 en van het uitdrukkelijke besluit tot afwijzing van haar klacht van 24 oktober 2011 en veroordeling van de Commissie tot betaling van de dagvergoeding;

verwijzing van de Commissie in de kosten.