Language of document :

Acțiune introdusă la 23 ianuarie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-10/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: S. A. Pappas, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de respingere a cererii reclamantului de acordare a unor indemnizații zilnice.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 24 mai 2011 a Comisiei și a deciziei explicite de respingere a reclamației din 24 octombrie 2011, precum și obligarea Comisiei la plata unei indemnizații zilnice;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.