Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (ainukohtunik) 21. juuli 2016. aasta otsus – CC versus parlament

(kohtuasi F-9/12)

(Avalik teenistus – Kohtuasja saatmine Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist – Kahju hüvitamise nõue – Lepinguväline vastutus – Sobivate kandidaatide loetelu haldamisel toime pandud rikkumised – Avalik konkurss – Konkursiteade EUR/A/151/98 – Võrdne kohtlemine – Meetmed kohtuotsuse [konfidentsiaalne]1 täitmiseks – Euroopa Ombudsmani uurimine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: CC (esindaja: advokaat G. Maximini)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: M. Ecker ja E. Despotopoulou)

Ese

Nõue mõista Euroopa Parlamendilt välja varaline ja mittevaraline kahju, mis hagejal reservnimekirja haldamisel toime pandud rikkumist tõttu tekkis.

Resolutsioon

Mõista Euroopa Parlamendilt CC kasuks välja 12 000 eurot.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Parlamendi kanda tema enda kohtukulud ja mõista temalt välja CC kohtukulud kohtuasjades F-9/12, T-457/13 P ja F-9/12 RENV.

____________

1 Kustutatud konfidentsiaalsed andmed.