Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (yhden tuomarin kokoonpano) 21.7.2016 – CC v. parlamentti

(Asia F-9/12 RENV)

(Henkilöstö – Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen kumoamistuomion jälkeen – Vahingonkorvauskanne – Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Soveltuvien hakijoiden luettelon hallinnoinnissa tehdyt virheet – Avoin kilpailu – Kilpailuilmoitus EUR/A/151/98 – Yhdenvertainen kohtelu – Tuomion täytäntöönpanotoimet [luottamuksellinen]1 – Euroopan oikeusasiamiehen tutkimus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: CC (edustaja: asianajaja G. Maximini)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: M. Ecker ja E. Despotopoulou)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan Euroopan parlamentin velvoittamista korvaamaan kantajalle hänen varallaololuettelonsa hallinnoinnissa tapahtuneiden virheiden vuoksi aiheutunut aineellinen vahinko ja henkinen kärsimys

Tuomiolauselma

Euroopan parlamentti velvoitetaan maksamaan CC:lle 12 000 euroa.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan parlamentti vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan CC:n oikeudenkäyntikulut asioissa F-9/12, T-457/13 P ja F-9/12 RENV.

____________

1 Luottamukselliset tiedot peitetty.