Language of document :

Presuda Službeničkog suda (sudac pojedinac) od 21. srpnja 2016. – CC protiv Parlamenta

(predmet F-9/12 RENV)1

(Javna služba – Vraćanje predmeta Službeničkom sudu na ponovno suđenje nakon ukidanja – Tužba za naknadu štete – Izvanugovorna odgovornost – Pogreške počinjene prilikom postupanja s popisom prikladnih kandidata – Otvoreni natječaj – Obavijest o natječaju EUR/A/151/98 – Jednako postupanje – Mjere izvršenja presude [povjerljivo]2 – Istraga Europskog ombudsmana)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: CC (zastupnik: G. Maximini, odvjetnik)

Tuženik: Europski parlament (zastupnici: M. Ecker i E. Despotopoulou, agenti)

Predmet

Zahtjev da se Europskom parlamentu naloži da naknadi imovinsku i neimovinsku štetu koju je tužitelj pretrpio zbog pogrešaka počinjenih prilikom postupanja sa svojim popisom uspješnih kandidata.

Izreka presude

Nalaže se Europskom parlamentu da CC-u plati iznos od 12 000 eura.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

Europski parlament snosi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova CC-a u predmetima F-9/12, T-457/13 P i F-9/12 RENV.

____________

1 Povjerljivi podaci su izostavljeni.