Language of document :

2016 m. liepos 21 d. Tarnautojų teismo (vienas teisėjas kolegija) sprendimas byloje CC / Parlamentas

(Byla F-9/12 RENV)

(Viešoji tarnyba – Bylos grąžinimas Tarnautojų teismui panaikinus sprendimą – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Deliktinė atsakomybė – Klaidos, padarytos administruojant tinkamų kandidatų sąrašą – Atviras konkursas – Pranešimas apie konkursą EUR/A/151/98 – Vienodas požiūris – Sprendimo [konfidencialu]1 vykdymo priemonės – Europos ombudsmeno tyrimas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: CC, atstovaujama advokato G. Maximini

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas M. Ecker ir E. Despotopoulou

Bylos dalykas

Prašymas priteisti iš Europos Parlamento atlyginti materialinę ir moralinę žalą, kurią patyrė ieškovė dėl klaidų, padarytų administruojant rezervo sąrašą, į kurį ji yra įrašyta.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.    Priteisti iš Europos Parlamento sumokėti CC 12 000 eurų.

2.    Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.    Europos Parlamentas padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos CC bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylose F-9/12, T-457/13 P ir F-9/12 RENV.

____________

1 Konfidencialūs duomenys neskelbiami.